Certyfikaty

Mając na uwadze znaczenie drewna w ekosystemie, podchodzimy do niego z szacunkiem. Kupujemy surowiec z dobrze zarządzanych lasów – takich, których sposób zagospodarowania gwarantuje, że zasoby drewna będą się stale zwiększać i nie zabraknie go dla przyszłych pokoleń.

Produkty powstające w naszym zakładzie są certyfikowane w jednym z największych glabalnych systemów certyfikacji lasów i produktów drzewnych: PEFC.

Surowiec kupujemy przede wszystkim od nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, w których prowadzona jest właściwa gospodarka leśna. W procesie produkcyjnym przestrzegamy restrykcyjnych norm. Nasze produkty sprzedajemy z certyfikatem: 

PEFC (kod CU-PEFC–COC-843204)